Degreaser WB

Allmän produkt avsedd för rengöring och avfettning av befintliga beläggningar, inklusive termoplastiska akryl ytor.
Det är också lämpligt att avfetta grundfärger.

Viktiga fördelar

  • Fungerar på alla ytor - inklusive termoplastiska akrylfärger
  • Tar bort organisk förorening, som kåda, tjära och svettrester
  • Ger optimal prestanda i kombination med lösningsmedelsburen Dynacoat Uni Degreaser

Ladda ner TDS

  • TDS: Degreaser WB